Зникнення інформації в чорній дірі

Зникнення інформації в чорній дірі - явище, яке має відбуватися в чорній дірі, якщо вона дійсно підкоряється термодинамічному опису, запропонованому Стівеном Хокінгом. Це явище, однак, несумісне із загальними принципами квантової механіки і тому є серйозною проблемою, що стоїть перед квантової гравітацією. З іншого боку, теорема про «відсутність волосся в чорних дір» стверджує, що всі чорні діри описуються гравітаційними й електромагнітними рівняннями Айнштайна-Максвелла в ЗТВ і цілком можуть характеризуватися лише трьома спостережуваними ззовні класичними параметрами: масою, електричним зарядом і кутовим моментом. Вся інша інформація (для якої «волосся» є метафорою) про речовину, яка утворила чорну діру, або поглинається нею, зникає за горизонтом подій чорної діри, отже, постійно недоступна для зовнішнього спостереження.